Om Oss

Välkommen till Tingsryd LBC

Tingsryds LBC är ett miljö och kvalitetscertifierat transport och logistikföretag. Företaget har 4 delägare med sammanlagt 52 fordon. 

Tingsryds LBC är ett miljö och kvalitetscertifierat transport- och logistikföretag

I Tingsryd finns kontor, godsterminal och en omfattande lagerverksamhet. I Ryd har vi en välutrustad fordonsverkstad för tunga och lätta fordon. I både Tingsryd och Ryd finns egna drivmedelsanläggningar för diesel.

1942

Grundat år

50

Antal fordon

12

anställda

100+

kunder

Våra värderinga

Hög tillgänglighet, kvalitet och service

Ledstjärnan i vårt arbete är hög tillgänglighet, kvalitet och service med kundanpassning och ständig produktutveckling med våra kunder.

Kvalitet och miljö


Tingsryds LBC arbetar med noggrann Kvalitetsstyrning och Miljöledning. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001-2008 och miljöcertifierade enligt 14001-2004. Ledningssystemet syftar till att minska vår miljöpåverkan och arbeta med förbättringar och täcker in hur vi jobbar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Trygghet och säkerhet


Tingsryds LBC deltar aktivt i att värna om trafiksäkerheten. Som grund för detta har vi tillsammans med våra delägare och anställda tagit fram rutiner och riktlinjer för verksamheten. För att hantera Farligt gods på ett korrekt sätt har vi tillgång till kunniga säkerhetsrådgivare och utbildad personal.

Service och produktutveckling


För att göra det enkelt för dig som kund att välja rätt service har vi som mål att sträva efter hög tillgänlighet och service. Det är ledstjärnan i vårt dagliga arbete. Vi arbetar med ständiga produktutvecklingar där vi anpassar våra tjänster och produkter efter kundernas behov och önskemål.

VÅRT TEAM

Vi som jobbar på Tingsryd LBC

Patrik Johansson

VD

0477 455 01

Monika Johansson

Ekonomichef

0477 – 45508

Mats Gustafsson

Lagerchef

0477-455 07

Sten Johnsson

Verkstadschef

0459-811 83

Yvonne Svensson

Ekonomi

0477-45510

Trafikplanering

0477-45510

Adam Persson Schmidt

Transportledare

0477- 45503

Maria Nilsson

Miljö & Renhållning

0477 455 13

Kaj Fransson

Transportledare

0477-45514

Vi söker personal!

Skicka in din ansökan här:

LEDIGA JOBB